KALİTE POLİTİKASI

• Müşteri odaklılık ilkemiz ile memnuniyeti en üst düzeyde tutmak için talebi anlamak, karşılamak, dönütler oluşturarak sürdürülebilirliği artırmak,

• Stratejik Plan ile TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, uygulanabilir tüm şartlar ile yasal mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla, beklentiyi ve taahhütleri zamanında karşılamak, hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmak

• Süreçlerdeki verimliliği iyileştirmek, teknolojiyi yakından takip ederek maliyetleri düşürmek, uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak,

• Buluş, yenilik, yayılım metoduyla inovatif gelişmeleri desteklemek,

• Proaktif bir yaklaşımla risk ve fırsatları değerlendirmek, pazarda iletişim ağına sahip olarak operasyonel başarıya ulaşmak

• Yenilik, değişim ve gelişimi takip etmek ve öncü olmak

• Sürdürülebilir, değer yaratan bir politika ile üretimi sürdürmek

• İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili risklerimizi teknolojik gelişmeler ve saha iyileştirmeleri ile kontrol altına almak,

• Etik kurallarımıza bağlı etkin insan kaynağımızı, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla desteklemek; teknik, davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimler ile geliştirmek,

• Güvenilir iş ilişkilerimizi geliştirmek ve itibara yatırım yapmak>

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

• İSG yasal mevzuatının iş etiğinin gerekliklerini sağlamak

• Riskleri en aza indirgeyerek tehlikeleri yok etmek

• Eğitim çalışmaları yaparak bilinç oluşt urmak

• Çalışma ortamında modern teknoloji kullanarak güvenli ve sağlıklı bir alan oluşturmak

• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, benimsetmek ve çalışma alanında yaşam tarzı haline getirmek

• Bu ilkelerin iyileştirilmesi çabalarına çalışanların hepsinin katılımını sağlamak

• Süreçleri sürekli geliştirerek faaliyetleri iş sağlığı ve güvenliği ilkesi doğrultusunda gerçekleştirmek

ÇEVRE POLİTİKASI

• %100 çözünebilir hammaddelerden oluşan ambalajlar ile çevreyi korumak

• ISO 14001 sertifikalı üretim tesisimizde sorunu kaynağında önlemek

• Doğal kaynakları verimli ve sürdürülebilir kullanmak

• İnsan sağlığını güvence altına almak

• Yaşam standartlarını en yüksek seviyeye taşımak

Document